De filosofie van oneindigheid

Een volledige filosofie bekrachtigt oneindigheid en al haar facetten. Iedere vorm van ontkenning is een vertroebeling van haar onbegrensde essentie. Vrije wil bestaat aangezien het ontbreken daarvan eindigheid impliceert.

Voorwoord


Deze theorie beschrijft het mechanisme van emergentie en beargumenteert vrije wil als kenmerk van bewustzijn.

De tekst is een elementaire verklaring. Aanvullende documentatie is ruimschoots voorhanden.12 3

De kennis is gebaseerd op persoonlijke bevindingen.

De filosofie van oneindigheid


In den beginne?
Het maakt niet veel uit of je een oerknal, mystieke wijsheid of één of meerdere goden aanhangt, in vrijwel alle scenario’s is de oorsprong van ons bestaan gelijksoortig; wij komen schijnbaar voort uit iets wat oneindig en onafhankelijk van tijd en ruimte is. Zonder ruimtetijd kunnen we niet spreken over een plaats, verleden of toekomst. Iets was dus niet altijd al ergens. Iets is.

Al dat is
Oneindigheid heeft geen begin of einde. Er is niets buiten oneindigheid. Ze is een onbegrensd, onvoorwaardelijk geheel. Alles ontstaat erin en is er per definitie onlosmakelijk mee verbonden. Er bestaat daarom geen fundamenteel verschil tussen haar verschijningsvormen. Wij ontwaren onszelf dan ook in een onmetelijk heelal en bezitten een eindeloos voorstellingsvermogen. Vrije wil bestaat aangezien het ontbreken daarvan eindigheid impliceert.

Orde uit chaos
In ons universum ontdekken we overal patronen en structuur. Van sterrenstelsels tot het ecosysteem van onze planeet en de werking van atomen, alles vertoont een harmonieuze stabiliteit. Het is inconsequent te beweren dat deze precieze samenhang zomaar ontspringt vanuit wanorde. Logisch is de redenering dat onvoorspelbare acties onbegrepen zijn. Als we derhalve uitgaan van een organiserend principe veronderstelt dit gewaar zijn. Een voorwaarde voor gewaarwording is een vorm van bewustzijn.

Wil
Iedere manifestatie in bewustzijn is emergent; energie ontstaat als keuze vanuit interactie in het moment. Alles is uniek, ondersteunt per definitie het geheel en heeft een natuurlijke gelijkwaardigheid. Uitgangspunt is de intentie om tot vervulling te komen. Voor de mens vertaalt zich dat in het vanzelfsprekend uiten van inspiratie. Restrictie is een willekeurige ervaring in een onbeperkt scala aan keuzemogelijkheden.

Conclusies
• Het zijn bewijst oneindigheid
• Tijdruimte bestaat in oneindigheid; causaliteit is optioneel
• Alles is verbonden en heeft identieke primaire kwaliteiten
• Bewustzijn is fundamenteel en uit zich in expansie van gewaarwording
• Creatie is emergent; het effect van onderlinge beïnvloeding
• Soevereiniteit van een manifestatie weerspiegelt zich in stabiliteit
• Vrije wil demonstreert zich als een spontane organisatie
• Iedere vorm van belemmering is een gekozen expressie

 


  1. De theorie wordt bevestigd in talloze religieuze, levensbeschouwelijke, metafysische en filosofische concepten.
  2. Voor wetenschappelijke ondersteuning zie bijvoorbeeld ‘Real Magic’, ‘Fundamental awareness: A framework for integrating science, philosophy and metaphysics’ en ‘Manifesto for a Post-Materialist Science’. Enkele significante gerelateerde theorieën zijn onder meer ‘Zelforganisatie’, ‘Ockhams scheermes’, de ‘Onvolledigheidsstellingen van Gödel’, ‘Snaartheorie’ en de ‘Veel-werelden-interpretatie’ uit de kwantummechanica.
  3. Voor praktische toepassing van vrije wil zie ‘Het bevrijden van de wil’.