De fysica van bewust kiezen

Een keuze kan conflicterende aspecten bevatten en wordt in zijn geheel gemanifesteerd. Efficiënte resultaten kunnen worden bereikt door gewaarwording van ervaringsgebieden.

Voorwoord


Deze theorie beschrijft het mechanisme van kiezen. Uitgangspunt is het bestaan van vrije wil.1

De tekst is een elementaire verklaring. Aanvullende informatie is ruimschoots voorhanden.2

De kennis is gebaseerd op persoonlijke ervaring, ze is objectief toepasbaar en het effect is meetbaar.

De fysica van bewust kiezen


Definitie van kiezen
Kiezen is het uiten van een besluit. In de expressie kunnen onduidelijke en conflicterende aspecten aanwezig zijn in de vorm van overtuigingen en het geheel wordt gemanifesteerd. Veel keuzes zijn automatisch; reacties.

Weloverwogen kiezen
Een efficiënte keuze kan worden gemaakt door de balans te vinden tussen drie deelgebieden van onze ervaring: voelen, denken en doen.3 Vertrouwen ontstaat naarmate deze gebieden elkaar ondersteunen.

Gewaarwording
Evaluatie van de ervaringsgebieden leidt tot inzicht in keuzes. Weerstand wijst op de aanwezigheid van tegenstrijdige overtuigingen. Acceptatie van belemmerende overtuigingen openbaart ruimte voor alternatieven.

Keuzevrijheid
De mate waarin iemand zich gewaar is van mogelijkheden is een keuze op zichzelf. Theoretisch zijn er geen grenzen, praktisch gezien zijn bepaalde opties waarschijnlijker dan andere. Deze waarschijnlijkheid wordt beïnvloed door alle actieve overtuigingen in een moment.

Conclusies
• Kiezen bestaat uit besluitvorming plus actie
• Iedere manifestatie komt voort uit een keuze
• Efficiënt kiezen is een kwestie van oprecht vertrouwen
• Succesvol doelbewust kiezen is een kwestie van gewaarwording
• Iedere mogelijkheid is een potentiële keuze

 


  1. Zie ‘De filosofie van oneindigheid’.
  2. Zie bijvoorbeeld ‘Het bevrijden van de wil’. De theorie wordt tevens bevestigd in vele zelfhulpboeken, diverse algemeen aanvaarde psychologische verklaringsmodellen en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onder andere ACT, Mindfulness en Focusing.
  3. Zie afbeelding.