Het bevrijden van de wil

Ieder moment kan je kiezen voor een perceptie die je horizon verbreedt en nieuwe mogelijkheden creëert. Een keuze zonder adequate actie is een wens: besluit, vertrouw, doe.

Voorwoord


Deze handleiding beschrijft hoe je jouw leven vreugdevol richting kunt geven. Uitgangspunt is het gewaar worden en breder toepassen van vrije wil.

De tekst is een elementaire uitleg. Aanvullende documentatie is ruimschoots voorhanden.

De kennis is gebaseerd op persoonlijke ervaring, ze is objectief toepasbaar en het effect is meetbaar.

Het bevrijden van de wil


Vrije wil?
Vrije wil werkt middels het volgende principe: besluit en doe. Het concept is in theorie perfect. Desondanks hebben we te maken met gebeurtenissen die niet voldoen aan onze verwachting en waar we geen greep op hebben. Effectieve vrije wil lijkt dus op het eerste gezicht een waanidee, of in het beste geval ernstig gelimiteerd.

Dit is echter een oppervlakkige conclusie. Als we ons bestaan zorgvuldiger bekijken zien we dat het in beginsel onmogelijk is dat iets ons zomaar overkomt.1 Maar wat is dan de verklaring voor onze onverwachte manifestaties?

Verdeeldheid
Iedere keuze die je maakt kent een eindeloze hoeveelheid invloeden. Deze kunnen worden vertaald naar overtuigingen die een besluit ondersteunen of tegenwerken.2 Veel overtuigingen zijn onduidelijk voor ons, maar dat hoeft geen probleem te zijn mits je verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven.

Wanneer je namelijk oprecht uitgaat van jezelf als bepalende factor is het begrijpen van je eigen keuzes het enige wat relevant is. Dit inzicht kan je verwerven door evaluatie van drie ervaringsgebieden: het voelen, denken en doen.3

Ken uzelf
Als je overwegend een goed gevoel hebt bij je gedachten en acties zal je in het algemeen weinig tegenwind ervaren. Complicaties groeien naarmate we meer oppositie introduceren. Dit is relatief gemakkelijk herkenbaar doordat we ons niet prettig voelen. Handelen zonder hier rekening mee te houden resulteert in een vorm van tegenspoed.

Wanneer je over iets nadenkt of iets doet kan je dus duidelijk merken of er obstakels in het verschiet liggen.4 Door vervolgens jouw belang of bezwaar te onderzoeken krijg je meer informatie over de onderliggende overtuigingen die dwarsliggen.5 Deze gewaarwording van je motivatie leidt tot transparantie van het keuzemechanisme en daardoor jouw realiteit.

Acceptatie
Zolang jij verzet biedt tegen iets nodig je de invloed ervan uit. Dit geldt ook voor ‘vaststaande feiten’ die we afkeuren en bestempelen als bijvoorbeeld onrecht, blokkade of gebrek. Het accepteren van de betreffende situatie kan jouw spectrum aan alternatieven vergroten.6

Door ergens geen absoluut waardeoordeel aan te hechten kan je het vrijlaten.7 Dit betekent niet dat je een knelpunt leuk moet vinden of moet begrijpen; iets is wat het is en hoeft niet te veranderen.8 Je kan op deze manier ongewenste invloeden naast je neerleggen, wat de deur open zet voor transformatie.

Vertrouwen
Hoe paradoxaal of simpel het ook lijkt, het voorafgaande is de sleutel tot het opheffen van iedere barrière.9 Zonder interne strijd kan je vruchtbare resultaten creëren omdat je belemmeringen eenvoudigweg omzeilt. Deze toestand waarin de drie ervaringsgebieden elkaar ondersteunen kennen wij als het gevoel van vertrouwen.

Het is een onvoorwaardelijke expressie van vrije wil, en dit vertaalt zich in de meest efficiënte weg richting jouw intentie. Zelfs als je geen flauw idee hebt hoe die er in de praktijk uit zou moeten zien. Door geen rekening te houden met ontelbare bijzonderheden kan je jouw leven op deze wijze uitdrukkelijk dirigeren.

Stap voor stap
Je ontplooit doelbewust mogelijkheden door weloverwogen te kiezen en in vertrouwen geduld uit te oefenen.10 Al je handelingen dragen bij aan een ingeslagen pad, zelfs wanneer ze volslagen onbelangrijk lijken te zijn. In werkelijkheid ben je altijd bezig met jouw proces van vormgeving.

Het enige wat aandacht behoeft is het aanhouden van jouw koers. Zoals besproken kan je dat doeltreffend realiseren door alert te blijven op weerstand en indien van toepassing je zienswijze bij te sturen.11 Passende bouwstenen zullen zich presenteren. Dit zal steeds meer gepaard gaan met inspiratie, helderheid, vrijheid en vreugde.

Niets is onmogelijk.

 


 1. Zie ‘De filosofie van oneindigheid’.
 2. Zie ‘De fysica van bewust kiezen’.
 3. Zie afbeelding.
 4. Oncomfortabele gevoelens (veroorzaakt door devaluatie): twijfel, tegenzin, dwang, onrust, ontevredenheid, verdedigen, vergelijken, irritatie, frustratie, onrechtvaardigheid, woede, angst, onvermogen, etc.
 5. Voor ondersteuning zie bijvoorbeeld Focusing.
 6. Cruciaal is het onderscheid tussen overgave aan omstandigheden en bijvoorbeeld opgeven, ontkennen of tolereren, waarbij we instemmen met overmacht en het beperkende aspect actief blijft.
 7. Wat overblijft zijn persoonlijke voorkeuren.
 8. Voor ondersteuning zie bijvoorbeeld ACT, Mindfulness, Focusing, ademhalingstechnieken, zelfhulp methodes, schrijven, TA, EMDR, etc.
 9. Actief niet-doen; bewust niet veroordelen, bekritiseren, rectificeren, verdedigen, rechtvaardigen, compenseren, forceren, controleren, anticiperen, etc.
 10. Geduld als zelfbevestigende interactie staat tegenover afwachten, waarbij je de verandering buiten jezelf blijft zoeken.
 11. Alles wat je wenst ligt stroomafwaarts.